Pytania i odpowiedzi

Od czego zależy kwota kredytu?

Kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej, celu kredytowania oraz wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia.

Jakie źródła dochodu akceptuje Bank?

Banki akceptuja zazwyczaj różnorodne formy zatrudnienia/uzyskiwania dochodów:

 • umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony
 • umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło)
 • działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogólnych, karty podatkowej lub ryczałtu
 • kontrakty okresowe
 • dochody z tytułu pełnienia funkcji publicznych
 • dochody z wynajmu nieruchomości
 • renty lub emerytury o charakterze stałym
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • kontrakty marynarzy oraz innych osób zatrudnionych na statkach

Jakie potrzeby można sfinansować za pomocą kredytu?

Kredyt Hipoteczny jest przeznaczony na cel mieszkaniowy np. budowę domu, nabycie domu/mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, remont, modernizację, rozbudowę domu lub mieszkania czy refinansowanie kredytu mieszkaniowego.

Aby zobaczyć szerokie możliwości Kredytu Hipotecznego przejdź do strony Kredyt Hipoteczny w UK i Kredyt mieszkaniowy w Polsce.

Pożyczkę Hipoteczną możesz przeznaczyć na dowolny cel (oprócz finansowania działalności gospodarczej).

Natomiast Kredyt Konsolidacyjny może być przeznaczony na spłatę wielu zobowiązań finansowych zaciągniętych na mniej korzystnych warunkach w innych bankach. Dzięki Kredytowi Konsolidacyjnemu zamienisz drogie kredyty konsumpcyjne spłacane w różnych terminach, na jeden korzystnie oprocentowany, z jednym terminem płatności.

 

Na czym polega częściowa spłata kredytu?

Częściowa spłata kredytu skutkuje obniżeniem salda zadłużenia. W tym celu należy powiadomić Bank poprzez złożenie pisemnej dyspozycji.
W dyspozycji zaznaczasz jedną z dwóch opcji:

 • obniżenie rat kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania
 • skrócenie okresu kredytowania z utrzymaniem dotychczasowej wysokości raty.

 

Co to jest karencja w spłacie kredytu?

Karencja to okres, w którym płacisz jedynie odsetki od aktualnego zadłużenia.
Łączny okres karencji w okresie kredytowania nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Jeśli korzystasz ze środków na dowolny cel, maksymalny okres trwania karencji od spłaty raty kapitałowej wynosi standardowo do 6 miesięcy. W przypadku kredytu na cele mieszkaniowe zaczynasz płacić pełną ratę kapitałowo – odsetkową nie później niż po 24 miesiącach.

Karencja jest obowiązkowa w przypadku kredytu wypłacanego w transzach i przeznaczonego na:

 • nabycie prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego w trakcie budowy
 • na budowę domu lub na remont, rozbudowę, modernizację domu/lokalu mieszkalnego.

Karencja powinna wówczas trwać do momentu uruchomienia ostatniej transzy kredytu oraz zakończenia budowy.

Co to jest wartość odtworzeniowa nieruchomości?

Pojęcie wartości odtworzeniowej stosowane jest w przypadku domów w trakcie użytkowania. Wartość odtworzeniowa odpowiada wysokości kosztów odbudowy określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i materiałów.