02 Lip 2015
Lipiec 2, 2015

Umowa o kredyt uk

0 Comment
   Umowa o kredyt konsumpcyjny jest umowa, na mocy ktorej kredytodawca w zakresie swojej dzialalnosci udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytobiorcy kredytu w jakiejkolwiek postaci. Umowe Kredytu konsumenckiego reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, w ktorej zawarte sa wszystkie prawa i obowiazki do ktorych obie strony musza sie zastosowac.
   Definicja ustawowa obejmuje takie formy umow jak: pozyczki; kredyt w rozumieniu przepisow prawa bankowego; o odroczeniu konsumentowi terminu spelnienia swiadczenia pienieznego, jesli konsument jest zobowiazany do poniesienia jakichkolwiek kosztow zwiazanych z tym odroczeniem; kredytu; na mocy ktorej kredytodawca zobowiazany jest do zaciagniecia zobowiazania wobec osoby trzeciej,a konsument do zwrotu kredytodawcy; spelnionego swiadczenia; kredytu odnawialnego. Przepisy te stosuje sie do kazdego rodzaju kredytu przeznaczonego dla klientow indywidualnych.
   Umowa o kredyt powinna byc zawarta w formie pisemnej, egzemplarz dostepny dla obu stron, podpisany i oznaczony data. Jej forma i tresc jest scisle okreslona, zaczyna sie od danych kredytodawcy i kredytobiorcy, rodzaju kredytu, nalezy podac calkowita kwote kredytu, czas obowiazywania umowy, terminy i sposob wyplaty kredytu.
   Zawiera informacje o warunkach i kosztach, okresla efektywna roczna stawke oprocentowania i okolicznosci jej zmiany, calkowita kwote, jaka konsument ma do zaplaty za kredyt – calkowity koszt kredytu oraz rzeczewista roczna stope oprocentowania.
   W umowie zawarte sa bardzo istotne informacje, takie jak zasady i terminy splaty kredytu, kolejnosc zaliczania rat kredytu na poczet naleznosci kredytodawcy, informacja o prawie otrzymania harmonogramu splaty. Zalaczone sa zestawienia zawierajace terminy i zasady platnosci odsetek oraz wszelkich innych kosztow kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub posrednik kredytowy udziela karencji w splacie kredytu.
   Znalesc mozna rowniez informacje o innych kosztach, ktore konsument zobowiazany jest poniesc w zwiazku z umowa, takie jak oplaty, prowizje, marze oraz koszty uslug dodatkowych, warunki na jakich koszty te moga ulec zmianie oraz o mozliwosci poniesienia oplat notarialnych.
   Umowa moze przewidywac sposob ubezpieczenia i zabezpieczenia splaty kredytu, prawo konsumenta do splaty kredytu przed terminem i wszystkie zasady z tym zwiazane. Informacje o skutkach braku platnosci, warunkach wypowiedzenia umowy i sposobie rozstrzygania sporow.
   Umowa jest bardzo wazna, poniewaz zawiera wszystkie warunki, na jakie obie strony wyrazily zgode podpisujac ja. Nalezy dokladnie sie z nia zapoznac, by uniknac nieporozumien i problemow.